SBD Rožnov / Služby / Poplatky

Poplatky

Schválené úhrady za úkony

Úhrady za úkony družstva platí členové nebo nečlenové družstva, z jejichž podnětu družstvo zajišťuje příslušné administrativní úkony.

Položka Cena Cena s DPH
základní členský vklad   (nepodléhá DPH) 500 500
zápisné 520 630
hodinová zúčtovací sazba pro údržbu 322 390
sepsání potvrzení o přechodu nájmu družstevního bytu při:    
převodu družstevního podílu na cizí osobu
6776 8200
převodu družstevního podílu na manžela nebo na přímého příbuzného
1240 1500
převodu družstevního podílu nebydlícího člena
1000 1210
výměně bytu
3223 3900
dohoda bývalých manželů o zániku společných práv a členství 413 500
za udělení souhlasu k podnájmu bytu 3471 4200
opakovaný souhlas k již schválenému souhlasu k podnájmu bytu(stejný podnájem) 132 160
dodatečný souhlas k podnájmu bytu, který nebyl řádně dopředu schválen 5207 6300

podnájem bytu na dobu určitou pro firmy

4000

4840

nezbytně nutné náklady u převodu bytu do osobního vlastnictví 4794 5800
změna prohlášení vlastníka na žádost SVJ 1000 1210
služby na vyžádání:    
evidence nového vlastníka
455 550
vydání opisu nájemní smlouvy
207 250
zhotovení kopie nebo opisu z členského spisu starších více než 1 rok
330 400
sepsání dohody o splátkách dluhu
661 800
vystavení přehledu o úhradě nájmu
41 50
potvrzení o členství v družstvu a o nájmu bytu pro převod do vlastnictví
50 61
zhotovení kopie stanov
124 150
potvrzení o pojištění bytu v rámcové smlouvě
124 150
povolení přestavby bytového jádra a stavebních úprav v bytě
992 1200
povolení zasklení balkónu a lodžií
992 1200
vyhledání a vydání kopií technické dokumentace bytu nebo domu z archivu
413 500
poplatek za odečet bytového vodoměru
5 6
        poplatek za odečet ITN 8 10
hodinová sazba za zpětně či nestandardní úkony pro samosprávy 347 420
výpočet anuity a úvěru pro mimořádnou splátku při převodu bytu do vlastnictví 413 500
minimální částka za nestandardní úkon 165 200
úhrada při změně nájmu na vlastní žádost 50 60
úhrada při změně doručovací adresy na vlastní žádost 41 50
úhrada za úkon na pokladně SBD 24 29
úhrada za úkon na pokladně vlastníků v SVJ 33 40
úhrady za upomínání dlužného nájemného obyčejná upomínka 58 70
úhrady za upomínání dlužného nájemného doporučená upomínka 99 120
úhrada za upomínání dlužného nájemného - upomínka od právníka družstva 826 1000
zpracování mimořádného vyúčtování na více osob 413 500
vratná záloha původního uživatele při  vyúčtování na více osob? 3000 3000
poplatek za porušení povinnosti zpřístupnit byt 413 500

Schválené úhrady za úkony